Ang mga Epekto sa mga Napakakagandang Pangalan ni Allah sa Buhay ko

Ang aklat naito ay sumasaklaw sa mga Napakakagandang Pangalan ni Allah sa Buhay ko na matagpuan sa Qur-an at mga Hadith ng Sugo Sallahu Alayhi Wasallam at ipinaliwanag ang lahat na pangalan ni Allah

Piliin ang iyong Lenguahe