Nilalaman

content

content of video

Description

isang video tungkol sa mga labag na gawain na nagagawa ng isang Muslim habang nag-aayuno sa buwan ng Ramadhan


Naka-tag sa: Islam

Kumento