Magbalik Islam (Isang Bukas na Paanyaya)

Magbalik-Islam, ito ay isang paanyaya na may malalim na kahulugan. Magbalik-Islam, paanyayang ginagamit ng mga Muslim sa kanilang pagpapalaganap ng Salita ng Allah (swt).

Piliin ang iyong Lenguahe