Tunay na Pagsasaksi

Ang aklat na ito ay pinakahuli sa isang serye ng apat. Ang unang aklat sa seryeng ito, The Eighth
Scroll, ay isang obra ng kathang-isip sa kasaysayan—isang nobela ng
aksyon/pakikipagsapalarang naglalayong panabikin ang madla, at kasabay na ipanatag sila sa
paksa ng hambingan sa relihiyon. Ang ikalawang aklat sa seryeng ito, The First and Final
Commandment (mga lathalain ng Amana), ay muling naisulat at nahati sa dalawang tomo
(kabuuan), NaDiyos’grasya (MisGod’ed) at NaDiyos’kubre (God’ed). Sa paglathala ng dalawang

Piliin ang iyong Lenguahe