Mga aral mula sa coronavirus

Mga aral mula sa coronavirus

Ang isa sa mga aral na natutunan mula sa epidemya ng coronavirus na laganap sa mundo ay yaong mga tao, kasama ng ating isipan at limitadong kaalaman, ay walang magawa at walang kakayahang pangalagaan ang ating mga sarili mula sa mga kasamaan at mga sakit. Kaya sino ang may kakayahan, lakas, at ganap na kaalaman?

Lenguahe