Huwag mag-alala - May pag-asa pa!

Huwag mag-alala - May pag-asa pa! Magbalik loob sa nag-iisang tunay na Diyos, ang Tagapaglikha (si Allah), na may pagsusumamo, pagdarasal, at pagsisisi, sapagkat si Allah ay tinutugon ang nababalisang taong tumatawag sa Kanya. Para sa karagdagang impormasyon: Savesouls.net

Piliin ang iyong Lenguahe