Papaano ka maaaring maging matiisin?

Papaano ka maaaring maging matiisin?

painful events? Paano ka maaaring maging matiisin, maligaya, kontento at nakatitiyak sa kalagitnaan nitong mga masakit na mga kaganapan? Para sa karagdagang impormasyon:Savesouls.net

Lenguahe