Narinig mo na ba ang tungkol sa patnubay na dala ng Propeta Muhammad

Narinig mo na ba ang tungkol sa patnubay na dala ng Propeta Muhammad

Narinig mo na ba ang tungkol sa patnubay na dala ng Propeta Muhammad (nawa’y si Allah ay pagpalain siya at pagkalooban siya ng kapayapaan) hinggil sa pag-iwas at proteksyon mula sa sakit, epidemya, pag-aalala, at pagkabalisa?

Lenguahe