Coronavirus - Ang Katuruan ng Propeta Muhammad (ﷺ)

Ang COVID-19 na  pandemya ay nagpipilit sa mga pamahalaan at mga mapagkukunan ng balita na magbigay ng pinaka tumpak at kapaki-pakinabang na payo sa populasyon ng mundo, dahil ang sakit ay talagang naaabot sa buong mundo.  Ang mga propesyonal sa pangangalaga sa kalusugan ay mataas ang pangangailangan, at gayon din ang mga siyentipiko na nag-aaral ng paglipat at epekto ng pandemya.

Sinasabi ng mga eksperto tulad ng imunolohista na si Dr. Anthony Fauci at tagapag-ulat ng medikal na si Dr. Sanjay Gupta na ang mabuting kalinisan at pag-kuwarantina, o ang pagsasagawa ng paghiwalay sa iba sa pag-asa na mapigilan ang pagkalat ng nakakahawang mga sakit, ay ang pinaka-epektibong gamit na masugpo ang COVID-19  .

Alam mo ba kung sino pa ang nagmungkahi ng mabuting kalinisan at pag-kuwarantina sa panahon ng isang pandemya?

Si Muhammad ﷺ , ang propeta ng Islam, mahigit sa 1,300 taon na ang nakalilipas.

Habang siya ay hindi nangangahulugang isang "tradisyunal na" dalubhasa sa mga bagay na nakamamatay na sakit, gayunpaman si Muhammad ay may mahusay na payo upang maiwasan at labanan ang isang pagkalat tulad ng COVID-19.

Sinabi ni Muhammad: "Kung naririnig mo ang isang pagsiklab ng salot sa isang lupain, huwag pumasok dito; ngunit kung ang salot ay sumiklab sa isang lugar habang naroroon ka, huwag iwanan ang lugar na iyon."

 Sinabi rin niya:

"Ang mga may mga nakakahawang sakit ay dapat umiwas mula sa mga malusog."

 Mahigpit na hinikayat din ni Muhammad ang mga tao na sumunod sa mga gawi sa kalinisan na mapanatili ang kaligtasan sa mga tao mula sa impeksyon. Isaalang-alang ang mga sumusunod na hadith, o kasabihan ng Propeta Muhammad:

"Ang kalinisan ay bahagi ng pananampalataya."

"Hugasan ang iyong kamay pagka gising; "hindi mo alam kung saan gumalaw ang iyong mga kamay habang ikaw ay natutulog."

"Ang biyaya sa pagkain ay nakasalalay sa paghuhugas ng  kamay bago at pagkatapos kumain."

At paano kung ang isang tao ay nagkasakit?  Anong uri ng payo ang ibibigay ni Muhammad sa kanyang kapwa tao na nagdurusa sa sakit?

Hihikayatin niya ang mga tao na laging humingi ng medikal na gamutan at paggamot:

"Gumamit ng medikal na gamutan," sabi niya, "sapagkat ang Diyos ay hindi gumawa ng isang sakit nang hindi humirang ng isang lunas para dito, maliban sa isang sakit - katandaan."

Marahil ang pinakamahalaga, alam niya kung kailan titimbangin ang pananampalataya nang may katwiran. Sa mga nagdaang linggo, ang ilan ay lumabis upang imungkahi na ang pagdarasal ay magiging mas mahusay sa pag-iwas sa iyo mula sa coronavirus kaysa sa pagsunod sa mga pangunahing alituntunin ng panlipunang pag-distansya at kuwarentina. Paano tumugon ang Propeta Muhammad sa ideya ng pagdarasal bilang pinuno - o tanging anyo ng gamot?

Isaalang-alang ang sumusunod na kuwento, na iniugnay sa atin ng ika-siyam na siglo ng iskolar ng Persia na si Al-Tirmidhi: Isang araw, napansin ng Propeta Muhammad ang isang Bedouin na lalaki na umalis sa kanyang kamelyo nang hindi tinali ito. Tinanong niya ang Bedouin, "Bakit hindi mo itali ang iyong kamelyo?"  Sumagot ang Bedouin, "Inilagay ko ang tiwala ko sa Diyos."  Sinabi ng Propeta pagkatapos, "Itali mo muna ang iyong kamelyo, pagkatapos ay ilagay ang iyong tiwala sa Diyos."

 Hinikayat ni Muhammad ang mga tao na humingi ng patnubay sa kanilang relihiyon, ngunit inaasahan niyang kumuha sila ng mga pangunahing hakbang sa pag-iingat para sa katatagan, kaligtasan at kabutihan ng lahat.

Sa madaling salita, inaasahan niyang gagamitin ng mga tao ang kanilang sintido kumon.

Piliin ang iyong Lenguahe