Ang buhay ay isa lamang pansamantalang yugto

Ang Islam ay nagsasabi sa atin na ang buhay ay isa lamang pansamantalang yugto ng mga pagsubok at pagdurusa, samantalang ang kabilang buhay ay walang hanggan. Nagsikap ka ba para sa buhay na walang hanggan? Para sa karagdagang impormasyon:Savesouls.net

Piliin ang iyong Lenguahe