Sino ang makapangyarihang Tagapaglikha

Ang nakamamatay na epidemyang ito, na tumama sa mga tao sa buong mundo, ay pinatunayan ang kahinaan at kawalang lakas ng sangkatauhan sa harap ng napakaliit na virus na ito na hindi nakikita ng mata. Sino ang makapangyarihang Tagapaglikha na Siyang may kakayahang panatilihin at pagalingin tayo?

Lenguahe