Nilalaman

content

content of video

Description

Pagsasalaysay sa Sinabi ng Propeta (saw): Ang Sinumang Pinakahuling Salita ang Laa ilaaha illallaah, siya ay Makakapasok sa Paraiso)), Kalakip ang Pagpapaliwanag sa Kabutihan ng Banal na Salitang ito.Naka-tag sa: Testimony of Faith

Kumento