Nilalaman

content

content of video

Description

Ang Pagpapaliwanag sa kahulugan ng Laa ilaaha illallaah at ang dalawang saligan nito na hindi matatanggap ang anumang gawain maliban na nakabatay dito


Naka-tag sa: Testimony of Faith

Kumento