ANG KAHALAGAHAN NG SALAH SA BUHAY NG ISANG

ANG KAHALAGAHAN NG SALAH SA BUHAY NG ISANG.

Piliin ang iyong Lenguahe