Nilalaman

content

content of video

Description

Ang pagsasalaysay sa sinabi ng Sugo: (Ang ilan sa mga palatandaan ng isang Munafiq ay tatlo: Kapag siya ay nangungusap, siya ay nagsisinungaling…), kasunod ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng An-Nifaq (pagkukunwari).


Naka-tag sa: Islam

Kumento