Nilalaman

content

content of video

Description

Ang pagsasalaysay sa sinabi ng Allah: (Ang pinakamarangal sa inyo sa Paningin ng Allah ay yaong pinakabanal sa inyo), kasunod ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng At-Taqwa.


Naka-tag sa: Islam

Kumento