Nilalaman

content

content of video

Description

Isang maikling pagpapaliwanag sa kadakilaan at kahalagahan ng pag-alay ng bati at panalangin sa Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan).


Naka-tag sa: Prophet Muhammad

Kumento