Katotohanan ang Tunay na relihiyon ay ang Islam lamang

 Katotohanan ang Tunay na relihiyon ay ang Islam lamang

Piliin ang iyong Lenguahe