mga kondisyon upang tanggapin ang mga gawain

mga kondisyon upang tanggapin ang mga gawain

Lenguahe