Nilalaman

content

content of video

Description

Ang video na ito ay patungkol sa mga gawaing labag sa paniniwala ng Muslim habang nagsasagawa ng Hajj at Umrah, panoorin upang malaman ang mga ito at maiwasan


Naka-tag sa: Hajj - Pilgrimage

Kumento