Qabiyyee

content

content of article

Ibsa

Sagantaan kun waayee sababaa injifannoo waan jedhurratti barnoota gayaa uf keessaa qaba.


Kan iyaafame: Islam

Yaadota

Sagaleewwan kanaan walitti dhufan