Towhiid & utubaalee islaamaa fi iimaanaa

Sagantaan kun wayee tokkumaa rabbiiti nama barsiisa. Ammas utubaalee islaamaa fii iimaanaa uf keessaa qaba.

afaan kee filadhu