அல்லாஹ்விடமே அடைகளம் தேடுங்கள்

நீங்கள் செய்யும் ஒவ்வொரு காரியத்திலும் ஷைத்தானின் தீங்குகளை விட்டும் அல்லாஹ்விடமே அடைகளம் தேடுங்கள். வெறும் உதட்டளவில் அல்லாமல் மனதிலிருந்து உங்கள் வேண்டுதல் அமைய வேண்டும். மேலும் அறிய...

உங்கள் மொழியை தேர்வு செய்யவும்