அல்லாஹ் மன்னிப்பவன்

யா அல்லாஹ்! நீயே மன்னிப்பவன், மன்னிப்பு கேட்பதை விரும்புகிறவன், எங்களை மன்னித்துவிடுவாயாக! மேலும் அறிய...

உங்கள் மொழியை தேர்வு செய்யவும்