இஸ்லாத்தின் மூலாதாரங்கள்

இஸ்லாம் இரு மூலாதாரங்களைக் கொண்டுள்ளது: அல்குர்ஆன் (கடவுளின் வார்த்தை), மற்றும் சுன்னா (முஹம்மத் நபியின் வார்த்தை).

உங்கள் மொழியை தேர்வு செய்யவும்