முஹம்மத் நபியின் வாழ்க்கை

முஹம்மத் நபி மக்காவில் பிறந்து, மதீனாவில் இறந்து அங்கே அடக்கமும் செய்யப்பட்டார். அவ்விரு நகரங்களும் தற்போது சவூதி அரேபியாவில் இருக்கின்றன.

உங்கள் மொழியை தேர்வு செய்யவும்