முஹம்மத் நபி என்பவர் யார்

மனித குலத்திற்கு நபியாக வரவேண்டுமென அல்லாஹ் முஹம்மத் நபியை அரேபிய பாலை வனத்தில் அநாதையாக வளரச்செய்தான்.

உங்கள் மொழியை தேர்வு செய்யவும்