முஹம்மத் நபி என்பவர் யார்

முஹம்மத் நபி என்பவர் யார்

மனித குலத்திற்கு நபியாக வரவேண்டுமென அல்லாஹ் முஹம்மத் நபியை அரேபிய பாலை வனத்தில் அநாதையாக வளரச்செய்தான்.

Choose Your Language