Nilalaman

content

content of video

Description

Ang pagsasalaysay sa sinabi ng Allah sa Qur’an: (Bagkus, siya na isinuko niya ang kanyang sarili sa Allah habang gumagawa ng kabutihan), kasunod ang pagpapaliwanag tungkol sa kung sino ang tunay na Muslim.Naka-tag sa: Islam

Kumento