MANA KEE KA DU'A BOODAA YAADADHU

Kitaabni kuni waayee mana du'a boodaa (qabrii) yaadachuun barbaachisaa tahuu nama hubachiisa.

afaan kee filadhu