TOWHIIDA UTUBAALEE ISLAAMAA FI IIMAANAA

kitaabni kun wayee tokkumaa rabbiiti nama barsiisa. Ammas utubaalee islaamaa fii iimaanaa uf keessaa qaba.

afaan kee filadhu