Qabiyyee

content

content of poster

Ergamaan rbbii muhammad SAW  cunqursaa hedduu kheeysa dabaree ture, garuu erga injifatee haaloo bahatuu dandayee booda diinota isaatiif dhiifama gdhe.

Yaadota