இஸ்லாத்தில் குழந்தை வளர்ப்பு

முஹம்மத் நபியுடன் அவரின் தோழர்கள் எப்படி அன்புகொண்டிருந்தார்களோ அதே அன்பை அவர் மீது வெளிப்படுத்த வேண்டுமெனக் கூறி, முஸ்லிம்கள் தம் குழந்தைகளை வளர்க்க வேண்டும். இஸ்லாத்தை அமுல்படுத்தும் நோக்கில் அல்லாஹ்வே, நபியுடனான அவர்களின் தோழமையை பலப்படுத்தினான். மேலும் அறிய...

உங்கள் மொழியை தேர்வு செய்யவும்