ஒவ்வொரு நற்செயலும் தர்மமாகும்

“ஒவ்வொரு நற்செயல்களும் தர்மமாகும்” – முஹம்மத் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். (ஆதாரம்: முஸ்லிம் 1005)

உங்கள் மொழியை தேர்வு செய்யவும்