Mga usapin ukol sa Ramadhan (1)

ito ay video tungkol sa usapin ng Ramadhan lalung-lalo na ang pagbabayad ng mga hindi napagayunuhang araw sa Ramadhan sa wikang tagalog
Lenguahe