இஸ்லாம் மதம் என்பதையும் தாண்டிய மார்க்கம்

ஒருவர் இஸ்லாத்தை தனது மார்க்கமாக ஏற்றுக்கொண்ட பின், இஸ்லாம் என்பது மார்க்கம் என்பதை விட அதுவே வாழ்வதற்கான சிறந்த வழி என்பதை அறிந்துகொள்வார்.

உங்கள் மொழியை தேர்வு செய்யவும்