முஹம்மத் நபியின் செய்தி

முஹம்மத் நபியின் செய்தி: ஆப்ரஹாமின் (இப்றாஹிம் நபியின்) இறைவனை வணங்கி வழிபட வேண்டும். மனித நேயம், பெண்கள் உரிமைகள், சமூக நீதி போன்றவற்றில் சமத்துவத்தைப் பேண வேண்டும்.

Choose Your Language