Qabiyyee

Qabiyyee sadarkichaa

BARNOOTA DUBARTII MUSLIMAA

BARNOOTA DUBARTII MUSLIMAA

books

kitaabni kun barnoota dubartii muslimaa kan akkaa waayee xahaaraa, dhiiga baatii fi dayuumsaa, barnoota hijaabaa (hagooggii) fi kkf uf kessaa qaba.