අන්තර්ගතය

සමබිමක අන්තර්ගතය

ඉස්ලාමීය සන්දර්භය වුළු හෙවත් තුළ අර්ධ දෝවනය

ඉස්ලාමීය සන්දර්භය වුළු හෙවත් තුළ අර්ධ දෝවනය

cards

ඉස්ලාමීය සන්දර්භය වුළු හෙවත් තුළ අර්ධ දෝවනය යන්නෙන් අදහස් වන්නේ, වන්දනා කිරීමේ චේතානාවෙන් ශරීර අවයවයන් වන, මුහුණ, දෙඅත්, හිස සහ පාද පිරිසිදු ජලය භාවිතා කරමින් ඉස්ලාමය විසින් නිශ්චිත වශයෙන් අර්ථ දක්වා ඇති පරිදි පවිත්‍ර වීමයි.

අල්ලාහ්ගේ නාමයන්

අල්ලාහ්ගේ නාමයන්

cards

අල්ලාහ්ගේ සෑම නාමයක් ම කෙනෙකු තුළ අල්ලාහ් කෙරෙහි ගැඹුරු ප්‍රේමයක් කරා හා උන් වහන්සේ පිළිබඳ අධික බිය කරා  ගෙන යා යුතුයි. එය විය යුත්තේ උන් වහන්සේ වෙතට වඩාත් සමීප වීමේ උත්සාහයත් සමඟම යි.

නපුරෙන් ඈත්වීම

නපුරෙන් ඈත්වීම

cards

බොහෝ අවස්ථාවලදී මිනිසුන් හට නපුරෙන් ඈත්වීමට වුවමනා වුවද, එසේ කිරීමට ඔවුන්ට යම් උපකාරයක් මෙන්ම ඔවුන්ට ආධාරක කණ්ඩායමක් ලෙස ක්රිවයා කළ හැකි අවට සැබෑ මිතුරන් අවශ්යන වේ.

(දේව) විශ්වාසවන්තයෝ හා දේව විශ්වාසවන්ත කාන්තාවෝ

(දේව) විශ්වාසවන්තයෝ හා දේව විශ්වාසවන්ත කාන්තාවෝ

cards

අල්ලාහ් මෙසේ පවසයි: (දේව) විශ්වාසවන්තයෝ හා දේව විශ්වාසවන්ත කාන්තාවෝ ඔවුන්ගෙන් ඇතැමෙකු ඇතැමෙකුගේ සමීප මිතුරන් වෙති. ඔවුහු යහපත් දේ නියෝග කරන අතර පිළිකුල් සහගත දෙයින් වළක්වති. 

ඉස්ලාමය හා පවිත්රහත්වය

ඉස්ලාමය හා පවිත්රහත්වය

cards

ඉස්ලාමය යනු පවිත්‍රත්වය යන මාර්ගය තුළ අන් අයට උදව් උපකාර නොකර එසේම අන් අය නොසළකා හරිමින් පුද්ගලයකු සිය ආත්මය පමණක් පවිත්‍ර කරනු මෙන් දේශනා කරන ආගමක් නොවේ.

අල්ලාහ්ගේ ඥානය

අල්ලාහ්ගේ ඥානය

cards

අල්ලාහ් කෙනෙකුගේ බාහිර ක්රි යාකාරිත්වයන් පිළිබඳ දැනුවත් මෙන්ම කෙනෙකුගේ සිතතුල ඇති වන හැඟීම් සහ චේතනාවන් ගැන ද දැනුවත් බව මුස්ලිම්වරයකු විශ්වාස කරයි.

ඕනෑම අවස්ථාවක අල්ලාහ් වෙත අපට හැරිය හැකිය

ඕනෑම අවස්ථාවක අල්ලාහ් වෙත අපට හැරිය හැකිය

cards

සියලු තත්වයන්හිදී ම අල්ලාහ්ව අපට ලබා ගත හැකි අතර, උපකාරය, මඟ පෙන්වීම හා සමාව ඉල්ලා සිටීම වැනි ඕනෑම අවස්ථාවක උන් වහන්සේ වෙත අපට හැරිය හැකිය.

ඉස්ලාමීය නීති මාලාව

ඉස්ලාමීය නීති මාලාව

cards

ඉස්ලාමීය නීති මාලාවේ විවිධ අංග හරහා නම්යනතාවයෙන් යුතු, දුෂ්කරතා ඉවත් කරන ඉස්ලාමීය ප්රලතිපත්තිය ප්රටදර්ශනය කරනු ලබයි. යමෙකු මුස්ලිම්වරයකු වීමේ දී පවා විශේෂ දීමනා හෝ උත්සවයන් අවශ්යන නොවේ.

ඉස්ලාමය ඉතාම පහසුයි

ඉස්ලාමය ඉතාම පහසුයි

cards

"ඉස්ලාමය ඉතාම පහසුයි. යමෙකු තම ආගම තුල දුෂ්කරතාවයන් ඇති කර ගන්නේ ද ඔහුට ඒ ආකාරයෙන්ම ඉදිරියට යාමට නොහැකි වනු ඇත. (ධර්ම දූත මුහම්මද් තුමාණෝ) එම නිසා ඔබ අන්තවාදියෙකු නොවන්න.

ශ්වසනය මෙන් හුරු පුරුදු විය යුතු ඇතැම් යහපත් කර්මයන්

ශ්වසනය මෙන් හුරු පුරුදු විය යුතු ඇතැම් යහපත් කර්මයන්

cards

ශ්වසනය මෙන් හුරු පුරුදු විය යුතු ඇතැම් යහපත් කර්මයන් ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ පරිවර්තනයක් කියවීම සඳහා දිනපතා මද වේලාවක් වෙන් කරන්න. ඔබගේ යාච්ඤාවන් වැඩි දියුණු කිරීමට උත්සාහ කරන්න. සමහර දෛනික තෙපලීම් මතක තබාගන්න උත්සාහ කරන්න සෑම දිනකම යම් ආකාරයක පුණ්‍යාධාරයක් ලබා දෙන්න.

ශුද්ධ වූ අල්කුර්ආනය පාරායනා කිරීමේදි පිලිපැදිය යුතු සත් ගුණාංගයන්

ශුද්ධ වූ අල්කුර්ආනය පාරායනා කිරීමේදි පිලිපැදිය යුතු සත් ගුණාංගයන්

videos

කෙනෙකු පරිශූද්ධ වූ අල් කුර්ආනය තම දෛනික ජීවිතයේ පාරායනා කරන මොහොතකදී ඔහු විසින් පිළිපැදිය යුතු කරුණු මෙහි ඉතා කෙටියෙන්  පැහැදිලි කර ඇත

ආගන්තුක සත්කාරයන් කිරීමේදී පිළිපැදිය යුතු සත් ගුණාංගයන්

ආගන්තුක සත්කාරයන් කිරීමේදී පිළිපැදිය යුතු සත් ගුණාංගයන්

videos

ඉස්ලාම් දහම තුල අාගන්තුකෙයකු සඳහා විය යුතු යුතුකම් වා වගකීම් කුමක් ‍යන්න ඉතා කෙටියෙන් මෙම වීඩියෝ පටෙයහි සඳහන් වී අැත

මිනිසාගේ දහම

මිනිසාගේ දහම

videos

විශ්වෙය් පවතින දහම් තුලින් මිනිසා සතු සහජ දහම යනු සර්වබලධාරී අල්ලාහ් දෙවිඳු විසින් පහළ වූ ඉස්ලාම් දහම පමණීයි යන්න මෙහිදී ඉදිරිපත් කර අැත.